Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: homaid.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
 HomAid Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cegielnianej 4A / 15, 30-404,  NIP:
 6793283035 .

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@homaid.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych, podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

4. Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Administatora

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku korzystania z usług HomAid Sp. z o.o. lub zawarcia umowy jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi lub zawarcia umowy. 

W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów.

Przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem, gdy:

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania przez Administratora, archiwizowane są dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody,
dane przechowywane są przez okres, na jaki została udzielona zgoda.
 W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

6. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
 e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
 Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

 9. Polityka Cookies

Strona https://www.homaid.pl używa plików cookies (tzw. ,,ciasteczka”) i przechowuje je na Twoim urządzeniu końcowym np. komputerze, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

Korzystając ze strony https://www.homaid.pl akceptujesz naszą Politykę Cookies.

Oświadczasz, iż wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych     przez HomAid Sp. z o.o., dla celów związanych z działalnością     pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tym samym potwierdzając,     że zostałeś poinformowany o tym, iż otrzymasz dostęp do tych     treści- ich dobrowolnej edycji lub usunięcia.*